25 juli 2016

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2017

 

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017 heeft fractievoorzitter Dirk van Dijk namens de SGP fractie de algemene beschouwingen gehouden. 

Dirk van Dijk plaatste de Perspectiefnota 2017 allereerst in  perspectief. Volgend jaar wordt herdacht dat 500 jaar geleden de Kerkhervorming plaatsvond. De SGP bidt om een opwekking dat de Bijbel, als het gezaghebbende Woord van God weer de centrale plaats mag krijgen die hij verdient in kerk, staat en vorstenhuis. Daar zou onze provincie goed mee zijn. In dat kader verwees Van Dijk naar het zo bekende citaat van Augustinus: "Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God". 

In de algemene beschouwingen raakte Dirk van Dijk vervolgens de volgende deelonderwerpen aan: Kwaliteit Openbaar bestuur en financiën, Milieu en Energie, Landbouw en Natuur, Regionale economie, Verkeer en vervoer. De volledige tekst van de algemene beschouwingen kunt u hier lezen.

Klik hier om de algemene beschouwingen terug te kijken op de website van de provincie.