2 maart 2019

Bezoek Commissaris van de Koning, ir. A.P. Heidema

 

Op vrijdag 1 maart 2019 bezocht de Commissaris van de Koning, ir. A.P. Heidema, Condor Carpets in Hasselt en ‘t Olde Staduus in Genemuiden. Dit bezoek was in het kader van het inwerkprogramma van de Commissaris, waarbij hij nader kennis maakte met de SGP-Statenfractie en de achterban daarvan. Om die reden waren ook vertegenwoordigers van provinciale en plaatselijke SGP-besturen aanwezig en leden van de SGP-gemeenteraadsfractie in Zwartewaterland. Ook SGP-wethouder Maarten Slingerland was van de partij.

1. Bezoek aan Condor Carpets - Hasselt

Het gezelschap van zo’n 15 aanwezigen werd om 09.30 uur ontvangen en hartelijk welkom geheten door representanten van Condor Carpets, waaronder de directie in de vorm van de heren Hoekman en de heer Mooiweer.

Condor Carpets is met name gespecialiseerd in het tuften van synthetische en natuurlijke tapijten en levert die wereldwijd. Na een presentatie van het bedrijf door financieel directeur, dhr. Mooiweer, werd ons een rondleiding met uitleg over de fabriek gegeven door de directie, in aanwezigheid van andere leden van de familie Hoekman. Zo werd aan de Commissaris niet alleen duidelijk op welke wijze de tapijten tot stand komen, maar ook welke enorme economische impuls dit bedrijf geeft aan de werkgelegenheid en economie van Overijssel.

2. Bezoek aan ’t Olde Staduus - Genemuiden

Tweede onderdeel van deze ochtend was een bezoek van de Commissaris van de Koning aan Stichting ’t Olde Staduus in Genemuiden. Tijdens een rondleiding vertelde stichtingsvoorzitter Van den Berg over de MFA (multifunctionele accommodatie) die dit monument biedt. Het monument wordt beheerd door de Stichting ’t Olde Staduus, waardoor andere organisaties ruimte krijgen om hun werkzaamheden te ontplooien. Benadrukt is dat veel werkzaamheden afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Tijdens de rondleiding vertelde voorzitter Jan Hermen Post over Stichting ‘Jeugdhonk 3:16’, die zich ten doel stelt om een ontmoetingsplaats (jeugdhonk) te creëren en te beheren voor jongeren vanaf de 1e klas van het voortgezet onderwijs of hoger, waar ze op vrijdag- en zaterdagavond terecht kunnen. Dit jeugdhonk wordt gerund door christelijk betrokken medewerkers en jongeren zelf.  Op die manier wil de stichting jongeren een plaats bieden waar ze zich veilig voelen en waar het gezellig is, waar een luisterend oor voor hen is en waar in de omgang met de jongeren en in de activiteiten de liefde en genade van Jezus Christus te zien is.

Tenslotte kreeg de Commissaris in de personen van Martijn van Lobenstein (Directeur Werk en Begeleiding) en Bertine Koks (Manager Dienstverlening) en Jorieke van Ommen – Hulleman (Coordinerend begeleider opvang) een presentatie van de activiteiten van stichting Philadelphia, een dagbesteding in Genemuiden waar mensen werken met een (al of niet licht) verstandelijke beperking. Deze medewerkers verzorgden aan het einde van de het bezoek ook de heerlijke lunch voor de aanwezigen.

De Commissaris van de Koning gaf te kennen veel indrukken te hebben opgedaan. Hij dankte de SGP-fractie voor dit werkbezoek en dankte iedereen die had bijgedragen aan deze informatierijke ochtend.