14 november 2020

Bijdrage SGP tijdens de Algemene Beschouwingen

Deze tekst is uitgesproken door Statenlid Jan Jonker tijdens de Algemene Beschouwingen van woensdag 11 november.

Voorzitter,

Het leven kan op eens zo anders zijn. Zo is onze collega Dirk van Dijk tijdelijk niet in staat om zijn politieke werk te kunnen uitvoeren.

We behandelen vandaag de begroting onder buitengewone omstandigheden. De coronapandemie houdt ons allemaal in de greep.

Onlangs zag ik een tweet voorbij komen, het was meer een roep en verzuchting van een politicus (Klaas Dijkhof) die tweette: Als we overal eigenwijs de randjes blijven opzoeken, discussiëren we elkaar het ziekenhuis in… Inderdaad… 

Dan stopt de discussie. Dan wordt beleeft hoe kwetsbaar een mens is. Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede verwoordde dit heel treffend in een openbare brief die hij schreef. Ik citeer: “Ik voel hoe ik aan mijzelf ontglip, los moet laten, af moet haken en dat nog steeds absoluut niet wil.” Einde citaat.

We kunnen allemaal kennis nemen van de meningen en commentaren en zelfs van complottheorieën die de ronde gaan. 

De postmoderne mens ontleent zijn waarde niet meer aan God, maar aan zijn autonome ‘ik’. Hoogleraar Paul Verhaeghe vindt dat er meer gesproken moet worden over de eigenlijke oorzaken van de pandemie. “Het probleem reduceren tot een virus dat we moeten doden of minstens neutraliseren, is te beperkt.”

De SGP ziet vooral ook de oproep om de Norm als het normaal te houden. U zult wellicht niet vreemd opkijken dat de SGP met de NORM, de Bijbel, het Woord van God bedoeld. Hoe heilzaam is het om ons leven persoonlijk, maar ook maatschappelijk in te richten naar de Tien Geboden. U kent ze toch nog wel?

Voorzitter, bij de behandeling van de begroting staat de vraag centraal: is de koers van de provincie solide? Is de koers van de provincie financieel solide?

De SGP fractie kan instemmen met de voorliggende begroting die binnen de kaders van het coalitieakkoord tot stand is gekomen. Zaken waar de SGP fractie voluit achter staat, maar ook wel zaken waar we kanttekeningen bij hebben. Dat houdt ons met elkaar ook scherp.

Voorzitter, we behandelen de begroting in de week van het leven. Een stem te geven aan hetgeen geen stem heeft.Zo zijn er veel tegenstellingen in de maatschappelijke discussies. De SGP fractie maakt zich zorgen over de polarisatie die deze discussies vaak met zich meebrengt in de samenleving. Veelal wordt er liefdeloos en genadeloos met elkaar afgerekend met woorden. Maar we zien ook de verschrikkelijke daden die verricht worden. 

Voorzitter, kan iedereen zijn geloof nog blijven belijden in de provincie? Mag ik mijn levenswandel nog inrichten naar in wat ik geloof? 

We zien ook felle discussies en verdeeldheid als het gaat over duurzaamheid en energie. Windmolens splijten soms hele gemeenschappen. We zitten midden in het RES-proces. De vraag zal de komende tijd beantwoord moeten worden: hoe Overijssel, de tuin van Nederland eruit zal blijven of komen te zien. 

En dan landbouw en natuur. Nog zo’n tegenstelling die vaak gecreëerd wordt. De agrarische sector maakt onderdeel uit als beheerder van de natuur. Weet dat zij ook liefhebbers zijn van de natuur. Het is een sector die in de verdrukking is geraakt. De SGP vraagt zich af hoe de provincie praktisch en gericht werk kan blijven maken voor perspectieven van de agrarische bedrijven in onze provincie. We verwijzen kortheidshalve naar de inspraakreactie van de heer Bonthuis (op 28 oktober) die om een verkenning vroeg. Graag uw reactie.

Tot slot. De SGP fractie dankt GS maar ook alle medewerkers van de ambtelijke organisatie voor het vele werk wat verricht is, maar wenst u allen ook Gods zegen toe om het werk te verrichten in het komende jaar.