4 november 2020

Blijven bouwen, ondernemen en realiseren

 

Overijssel krijgt een stikstofladder. Het plan van Dirk van Dijk (SGP) kreeg in de vergadering van de Provinciale Staten een meerderheid. De fractievoorzitter is opgetogen over die steun: “Daarmee kunnen ondernemers hopelijk weer aan de slag”, stelt hij.

Van Dijk heeft voorgesteld om de stikstofladder uit te werken in zes verschillende treden. “Je doorloopt dan bepaalde stappen met de plannen die je hebt”, legt hij uit. De eerste fase is dan het onderzoeken van de mogelijkheden om de uitstoot van stikstof zo klein mogelijk te maken.
De tweede stap zou kunnen zijn om de mogelijkheden te bekijken om de bestaande stikstofuitstoot te verkleinen en daarmee ruimte te scheppen voor stikstof in een nieuw project. Stap drie is het onderzoeken of leasen van stikstofruimte mogelijk is.

Dat kan gevolgd worden door een onderzoek naar een bedrijf in de directe omgeving dat door reductie stikstofruimte heeft gerealiseerd  en dit wil overdragen. Ook kan, en dat is fase vijf, de vraag naar stikstofruimte ingebracht worden bij de overlegtafel van de gebiedsgerichte aanpak.

Als laatste trede op de ladder kunnen ondernemers contact opnemen met de provincie en vragen of er bedrijven zijn die stikstofruimte aanbieden. “Je hoeft niet al die stappen te doorlopen”, zegt Van Dijk. “Soms is het probleem al eerder opgelost.”

Het is niet de bedoeling dat de stikstofladder een verplichtingwordt, maar slechts een hulpmiddel, als het aan Van Dijk ligt. Nu zitten sommige sectoren muurvast vanwege stikstof. Met de ladder hebben zij een instrument om weer aan de slag te gaan. Sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 is er in Nederland een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Ook in Overijssel had en heeft dit een direct effect op economische en maatschappelijke activiteiten die met stikstofuitstoot gepaard gaan.

De stikstofladder is een instrument om de gevolgen van de ‘stikstofcrisis’ te beperken en de gebiedsgerichte aanpak van stikstof naar een hoger plan brengen. Daarmee komt er ruimte om ook op de langere termijn te blijven bouwen, ondernemen en realiseren.