18 september 2013

Capaciteitsuitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo

De SGP-fractie is ingenomen met het voorstel, om te komen tot een Investeringsbesluit m.b.t. capaciteitsuitbreiding van de A1 over het traject Apeldoorn – Azelo. Vele jaren is over dit onderwerp gesproken. Oorzaak van dit moeizame traject zijn de financiële beperkingen van het rijk. Dankzij co- en voorfinanciering door de provincies Gelderland en Overijssel alsmede de Regio Twente is er eindelijk  een financiële oplossing gevonden om dit probleem aan te pakken.  

Voor de SGP-fractie kan de realisatie van de voorgenomen plannen niet vlug genoeg in uitvoering genomen worden. En dan gaat het niet alleen om de verbreding van de A1, maar ook aan de werkgelegenheid die hiermee gemoeid is.