22 september 2021

Coalitie kijkt met vertrouwen naar de toekomst

De vijf fractievoorzitters van de coalitie hebben de afgelopen weken, onder leiding van extern procesbegeleider Ben Koopman, intensief met elkaar gesproken over de ontstane situatie naar aanleiding van het proces wat heeft geleid tot de tegenstem van de CDA-fractie bij het vaststellen van de RES 1.0 op 1 juli jl. Door alle partijen is daarbij de intentie uitgesproken om eruit te komen en samen als coalitie verder te gaan.

Tijdens de gesprekken is op een open, constructieve en respectvolle wijze teruggeblikt op het proces en de besluitvorming, om te begrijpen wat er gebeurd is en hoe hier lessen uit kunnen worden getrokken. Met betrekking tot de RES steunt de CDA-fractie de ingezette inhoudelijke koers. De coalitiepartijen spreken de verwachting en vertrouwen uit dat er over de rolverdeling tussen provincie en gemeenten in de volgende fase naar RES 2.0 goede afspraken worden gemaakt. Voorts is met de blik naar de toekomst gesproken over de condities voor een succesvolle voortzetting van de coalitie.

De coalitiepartijen hebben er vertrouwen in dat er voldoende politiek draagvlak en basis is om Overijssel stabiel te besturen en het coalitieakkoord uit te voeren. De partijen spreken de intentie uit om zich, samen met de andere partijen en maatschappelijke partners, ten zeerste in te spannen om de forse maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, in het belang van de Overijsselse samenleving.

Ben Eshuis
Regien Courtz
Renate van der Velde
Annemieke Wissink
Dirk van Dijk