8 februari 2016

Economie Overijssel herstelt licht

Tussen april 2014 en april 2015 is het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel met 0,7% gestegen, wat een teken is van een licht economisch herstel. De economische crisis zorgde ervoor dat het aantal banen in Overijssel tussen 2011 en 2014 daalde, zoals in de meeste provincies in Nederland. Zo was het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel in 2014 nog 0,7% lager dan in 2013.

Overijssel telde in 2015 540.800 banen. Dit is 3.500 meer dan in 2014. De stijging heeft in alle regio’s in Overijssel plaatsgevonden. Binnen Oost-Nederland kent Gelderland een lagere banengroei dan Overijssel met 0,1%. De cijfers over de landelijke werkgelegenheidsontwikkeling zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Het aantal vestigingen in Overijssel is in 2015 met 1.914 gestegen tot een totaal van 77.862. Deze groei van 2,4% is sterker dan de groei van het aantal banen (0,7%) omdat het vaak nieuwe eenmanszaken of kleine bedrijven betreft.