18 september 2013

Extra uitbreiding taakstelling Windenergie

ZWOLLE – Woensdag 18 september werd in PS gesproken over de extra uitbreiding van de taakstelling Windenergie. Jan Slagman voerde namens de SGP-fractie het woord.

Hoewel de SGP-fractie in principe tegen uitbreiding is van de momenteel geldende taakstelling voor de provincie Overijssel om 80 Megawatt door middel van windenergie  te realiseren, complimenteerde Slagman de gedeputeerde dat hij, als onderhandelaar, de extra taakstelling voor Overijssel heeft weten te beperken tot 5,5 Megawatt.  De SGP-fractie beseft dat de extra uitbreiding van 5,5 Megawatt door het Rijk wordt opgedragen en dat de provincie hier niet om gevraagd heeft.

Verder vroeg de SGP-er de gedeputeerde te verzekeren dat de uitbreiding van 5,5Megawatt aan windmolens niet geplaatst zal worden buiten de daartoe aangewezen kansrijke gebieden. Eveneens werd de gedeputeerde gevraagd of het aantal windturbines in het gebied Dedemsvaart-Zuid niet zal worden uitgebreid. De gedeputeerde kon op beide vragen bevestigend antwoorden.

Ten slotte gaf Slagman aan het amendement van de VVD-fractie om door middel van innovatie  de windturbines  mens- dier- en milieuvriendelijker te maken te steunen.