27 juni 2020

Flexbus verder uitrollen in Overijssel

 

Flexbus verder uitrollen in Overijssel´╗┐

Vraaggestuurd openbaar vervoer in de gemeente Rijssen-Holten werkt. Er zijn meer dan 100 haltes in de gemeente en reizigers hebben de mogelijkheid om direct van een willekeurig halte naar een andere willekeurige halte gebracht te worden, zonder een afgedwongen route te moeten rijden. De SGP is blij met deze flexbus.

Burgerlid Lubbert Talen heeft gevraagd of dit initiatief (opzet, impact, voordelen en nadelen) in beeld is bij de provincie en of het mogelijk is om dit initiatief over de hele provincie uit te rollen.

De provincie is mede-initiatiefnemer van de pilot in Rijssen-Holten. “Het is niet nuttig om dit initiatief over de hele provincie uit te rollen. De meerwaarde ligt duidelijk in het landelijk gebied wanneer een groot deel van de mobiliteit lokaal is”, reageren Gedeputeerde Staten op Talen.

Volgens hen is er in de steden niet voldoende capaciteit om het systeem in te voeren, maar functioneert het meer als speciale vorm van een buurtbus. “Het zou als zodanig ook binnen de concessie opgenomen kunnen worden.”

De provincie is in onderhandeling om dit in gemeenten in Twente te doen.
Met de vervoerder zijn we in onderhandeling om dit ook voor een prijs vergelijkbaar aan een buurtbus te kunnen implementeren in andere gemeenten in Twente. “Waarom slechts in Twente, past het niet in de rest van de provincie?”, vraagt Talen zich af.

In andere delen van de provincie wordt vooral gekeken naar andere vormen van vraaggestuurd openbaar vervoer. De SGP is echter erg onder de indruk van het scenario in Rijssen-Holten. In andere delen van de provincie ligt dit als optie op tafel, maar volgens de gedeputeerde moet de vraag komen vanuit de gemeenten.

Als SGP-fractie zijn we bijzonder content met de de beantwoording van Gedeputeerde Staten dat deze pilot in Twente verder uitgerold wordt. We zijn blij dat deze variant van vraaggestuurd openbaar vervoer ook tot de keuzemogelijkheden behoort van met name plattelandsgemeenten in de concessie IJssel-Vecht.

De vragen van Talen vloeien voort uit het bezoek van de SGP-Statenfractie aan de SGP-raadsfractie in Rijssen-Holten. Beide fracties spraken toen gezamenlijk over de flexbus.´╗┐