3 juli 2020

Fractie op bezoek bij camping de Klimberg

 

De SGP Statenfractie van Overijssel was op 23 juni te gast bij camping de Klimberg. De leden gingen daar in gesprek met eigenaar Jan Altena. Ook een aantal collega-ondernemers namen deel aan het gesprek: Gerald Zomer van de Oldemeyer, Martijn Lamberink van Bergzicht Ommen, Aaron Stapel van Vechtvallei Diffelen.

Er is gesproken over de gevolgen van het coronavirus op de recreatieve sector in de regio. Toen dat uitbrak, in maart, liepen de boekingen enorm terug. Inkomsten vielen daardoor weg, maar de kosten bleven nagenoeg gelijk. 

De ondernemers gaven aan veel onduidelijkheid te hebben over de maatregelen die zij moeten nemen. Ze zijn genoodzaakt om zelf de regels te interpreteren en op basis daarvan maatregelen te nemen. Ook komt de informatie vanaf teveel organisaties en duurt het te lang voordat er van een kabinetsbesluit door de veiligheidsregio geïnterpreteerd wordt. Hierdoor gaat er kostbare tijd verloren.

De vele documenten waaruit de informatie gehaald moet worden zorgen er mede voor dat de ondernemers nu ongeveer 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan de gevolgen van het virus. Ook maken ze veel kosten om de preventiemiddelen aan te schaffen. Het is duidelijk dat deze ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

De ondernemers kunnen dat echter niet alleen, maar zijn daarin ook afhankelijk van de gasten. Ook die dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. “Is het daarom redelijk dat de eigenaar beboet wordt als de regels duidelijk zijn?”, is de vraag die dan voorligt. 

De ondernemers hebben wel hoop voor de toekomst, de boekingen voor de zomervakantie komen goed op gang. Voordat zij deze crisis te boven komen, gaan er echter wel enkele jaren overheen.

Vanuit de provincie zou deze regio gesteund kunnen worden door een promotiecampagne, als het aan de SGP ligt. 

De fractie heeft het gesprek met de ondernemers als verhelderend ervaren. “Het was goed om de ervaringen uit de praktijk te horen. Hoe deze ondernemers er keihard voor werken om het hoofd boven water te houden. De ondernemers ervaren echter dat ze dat niet in eigen kracht kunnen, maar daar de zegen van God bij nodig zijn.”