5 november 2022

Ga over tot actief beheer wolvenpopulatie

Fractievoorzitter Dirk van Dijk dient volgende week in de Provinciale Staten een motie in over actief beheer van de wolvenpopulatie. Er zijn in Nederland onvoldoende grote natuurgebieden waar wolven voldoende rust en voedsel kunnen vinden. Daarom moet de populatie actief beheerd worden.

Op grond van Europese wet- en regelgeving heeft de wolf een beschermde status, maar dezelfde Europese wet- en regelgeving biedt de mogelijkheid om hier, onder bepaalde voorwaarden, van af te wijken. Dat ziet de SGP graag gebeuren.

Een van die voorwaarden is het voorkomen van ernstige schade aan veehouderijen. Gelet op recente wolvenaanvallen en de te verwachten toename hiervan en de schrijnende impact hiervan, is daar nu sprake van, betoogt Van Dijk.

Hij stelt voor om te onderzoeken op welke manier er overgegaan kan worden tot actief beheer van de wolvenpopulatie en vraagt Gedeputeerde Staten gezamenlijk met andere provincies en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te verkennen wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Lees hier de motie.

Deze motie is AANGENOMEN  door de Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering op 9 november 2022.