2 november 2019

Geen gedwongen klimaatmaatregelen

 

Ook Overijssel moet voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De SGP wil koste wat kost voorkomen dat er waar dan ook dwingende maatregelingen moeten worden genomen.

Wel onderstrepen we dat er haalbare, betaalbare en maatschappelijk geaccepteerde maatregelen worden genomen. Het is een uitdaging om daarvoor draagvlak te krijgen.

Als het gaat om duurzaamheid, moeten er keuzes gemaakt worden. We consumeren teveel, dus we zouden ervoor kunnen kiezen om te consuminderen. Maar we moeten niet denken dat wij als mens alles kunnen regelen door aan de klimaatknop van de wereld te draaien.

Dat laatste noemt Statenlid Jan Jonker een ‘illusie’. Er zijn wel andere mogelijkheden om goed op de schepping te letten. “Vanuit een goed rentmeesterschap zullen we toch ons verstand moeten gebruiken om de aarde niet uit te putten. People, Planet, Profit zouden met elkaar in evenwicht moeten zijn.”

Overijssel is de tuin van Nederland. Maar de discussie zal blijven hoe die tuin er dan uit moet komen te zien. Aan gedeputeerde de Bree de taak om dat in goede banen te leiden.