11 maart 2015

Goed OV belangrijk voor studenten

ENSCHEDE - Student en SGP-kandidaat Leendert Verboom (25) pleit in UTnieuws voor goede OV-verbindingen naar scholen en universiteiten.

Kandidaat: Leendert Verboom (25)
Studie: bachelor technische bedrijfskunde
Partij: SGP, plek 12
Politieke ervaring: Een jaar of zes secretaris van de jongerenvereniging van de SGP en ook kandidaat bij de vorige provinciale verkiezingen in 2011.

‘Vervoer en bereikbaarheid zijn voor mij erg belangrijk. De spoorverbinding tussen Enschede en Zwolle moet beter: er moeten meer treinen rijden, en nieuwere. Als studenten straks een studielening krijgen, groeit de kans dat ze thuis blijven wonen. Een goede verbinding wordt alleen maar belangrijker.

Een andere taak van de provincie is het creëren van een goed ondernemersklimaat en voldoende werkgelegenheid. Naar mijn idee kan de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen beter. Opleidingen moeten meer gestuurd worden op de behoefte van bedrijven. Je wilt geen studies die opleiden voor een sector waar nauwelijks passend werk is. Wat dat betreft zitten we in Twente met veel technische opleidingen natuurlijk beste goed, maar de provincie kan meer doen, bijvoorbeeld door startende ondernemers meer te ondersteunen.’