7 februari 2017

Het nuchtere gelijk van SGP-er Dirk van Dijk

"Van een ander" (Overgenomen uit: "Twente Actueel", 26 januari 2017),

COLUMN HET NUCHTERE GELIJK VAN SGP-ER DIRK VAN DIJK

De politiek kan niet zonder ervaren politici als het Overijsselse Statenlid Dirk van Dijk (SGP).

De Genemuidenaar sloeg de spijker op zijn kop toen het debat over het nieuwe energiebeleid dreigde vast te lopen door een spervuur aan amendementen en moties.

Van Dijk dacht met weemoed terug aan de tijd dat alle detailkwesties uitvoerig aan de orde kwamen in de statencommissievergaderingen, zodat men zich in de plenaire Statenvergadering  kon beperken tot de hoofdlijnen.

Door deze werkwijze werd veel tijd bespaard, maar waren de debatten ook beter te volgen door de burgers.

De huidige generatie politici kan niet vergaderen, want ze steken hun eigen verhaal af zonder te luisteren naar de inbreng van andere woordvoerders en ze komen vaak met onbeduidende voorstellen op de proppen die geen zoden aan de dijk zetten.

Dit leidde er woensdagavond toe dat er een Babylonische spraakverwarring ontstond over allerlei detailkwesties.

Van Dijk snelde naar de interruptiemicrofoon door de heren en dames statenleden er fijntjes op te wijzen dat zij hun detailkwesties in de statencommissievergaderingen aan de orde hadden moeten stellen.

Toen kreeg gedeputeerde Lievers nog louter complimenten voor zijn plan.

Tijdens het statendebat bleek op eens het tegenovergestelde. Kritiek op zijn beleid domineerde, zo erg zelfs dat wordt betwijfeld of hij nog wel voldoende politieke steun krijgt binnen de coalitie.

Zeker nu Lievers het CDA niet altijd haar zin geeft, zijn er politieke spanningen.

Van Dijk is er van overtuigd dat de crisissfeer voorkomen had kunnen worden door een betere behandeling van Liever's voorstellen in de commissie.

Een wijze raad van een politicus die weet hoe het ook anders en vooral effectiever kan.

Een mooie rol voor nestor Van Dijk.

BRON