27 maart 2024

In memoriam Gerrit Morsink

In de gezegende leeftijd van 86 jaar is ons oud-Statenlid Gerrit Morsink overleden. In 1987 kwam hij voor de Staatkundig Gereformeerde Partij in de Provinciale Staten, waar hij tot 2003 lid van bleef. Daarvoor was hij van 1962 tot 1982 gemeenteraadslid in Wierden.

Bij elkaar opgeteld bracht hij dus 36 jaar in het openbaar bestuur door. Hij omschreef dat zelf eens in de Banier: ‘Om grijs van te worden’. Morsink betekende veel voor de partij. 

Zo is hij, naast volksvertegenwoordiger, ook lid van de Raad van Advies, voorzitter van de provinciale vereniging van de SGP in Overijssel, vice-voorzitter van het verband van raads- en Statenleden in Overijssel en Flevoland, voorzitter van de Statenkring Oost-Overijssel en vice-voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging in Wierden geweest.

Na zijn afscheid van de Staten werd Morsink koninklijk onderscheiden. SGP Overijssel herinnert hem als een markant figuur. Hij mocht in zijn lange tijd in de Staten veel betekenen voor de inwoners van de provincie en voor de partij. 

De SGP wenst de nabestaanden de nabijheid van God en veel sterkte toe in het dragen van dit verlies.