23 januari 2013

Initiatiefvoorstel Europa en grensoverschrijdende samenwerking

ZWOLLE – Woensdag 23 Januari werd in PS het initiatiefvoorstel Europa en grensoverschrijdende samenwerking behandeld. Dirk van Dijk voerde hierbij het woord.
 
Namens de SGP –fractie sprak Van Dijk zijn waardering uit over het initiatiefvoorstel. Verder wees hij erop dat de SGP een eurokritische fractie is die meer op heeft met het gedachtegoed van de Unie van Utrecht uit 1579 dan met de Europese Unie. Politieke integratie wordt door de SGP afgewezen. Maar Nederland is een handelsnatie en leeft niet geïsoleerd in Europa. Daarom is de SGP voorstander van samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld economie, onderwijs en rampenbestrijding. Elk voorstal wordt pragmatisch bekeken.
 
Als voorbeeld noemde Van Dijk het grensoverschrijdende OV. De SGP betreurt het dat de proef met een treinverbinding tussen Hengelo en Bad Bentheim in Duitsland mislukt is. Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat deze treinverbinding niet doorloopt naar een grotere stad in Duitsland. Namens de fractie pleitte Van Dijk ervoor te onderzoeken of de treinverbinding Rheine – Bad Bentheim doorgetrokken zou kunnen worden naar Hengelo.