12 september 2014

Innovatiefonds Overijssel

ZWOLLE - Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 10 september werd besloten tot oprichting van het Innovatiefonds Overijssel BV. Fractievoorzitter Dirk van Dijk was woordvoerder bij dit agendapunt.

Van Dijk ging  naar aanleiding van de definitie uit het woordenboek van Van Dale in op het begrip innovatie. Er zijn in de geschiedenis veel voorbeelden van mensen met vernieuwende ideeen. Hij lichtte dit toe aan de hand van een veldtocht van de Carthaagse veldheer Hannibal, die zich door moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld liet slaan, maar volhardde om zijn doel te bereiken, met de woorden: ‘Of we vinden een weg, of we maken er een.’   Die mentaliteit hebben mensen met innovatieve plannen ook. Het Innovatiefonds Overijssel wil deze mensen/bedrijven met kansrijke, vernieuwende ideeen de ruimte geven, wanneer ze de financiering niet rond krijgen. Van Dijk vond dat de provincie met 41,5 miljoen euro een substantieel bedrag beschikbaar heeft. De SGP hoopt dat dankzij het fonds ideeen, bedacht, uitgewerkt en vooral uitgevoerd zullen worden. Hij hoopte dat mede hierdoor werkgelegenheid behouden, en nieuwe werkgelegenheid ontstaan zou. Wat de SGP betreft levert dat geen 2000 banen, zoals vermeld in het voorstel, maar 20.000 banen op.