19 juni 2019

ir. Gert Harm ten Bolscher (SGP) geïnstalleerd als Gedeputeerde in Overijssel

 

In zijn vergadering van de Provinciale Staten van 19 juni 2019 is, na het aanbieden van coalitieakkoord 2019-2023 “Samen bouwen aan Overijssel”, het college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Naast SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zijn dat de voorgedragen coalitiekandidaten Eddy van Hijum en Roy de Witte (CDA), Monique van Haaf (VVD), Tijs de Bree (PvdA) en Bert Boerman (ChristenUnie).

Bij de voordracht van Ten Bolscher als kandidaat gedeputeerde refereerde fractievoorzitter Dirk van Dijk aan het 100-jarige bestaan en het feit, dat de SGP voor het eerst in de historie een eigen gedeputeerde voordraagt voor Gedeputeerde Staten van Overijssel. Van Dijk prees de ervaring en de eigenschappen van Ten Bolscher, persoonlijk en politiek, en gaf te kennen in hem een gedeputeerde met veel potentie te zien.

Gert Harm ten Bolscher was SGP-Statenlid in de periode 2015-2019 en werd bij de verkiezingen in maart 2019 opnieuw in de Staten gekozen. Tijdens de coalitiebesprekingen, waar de SGP ook aan meedeed, werd hij voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde voor de SGP. Ten Bolscher verruilt met deze installatie zijn baan als directeur bij Geas Energiewacht voor het dagelijks bestuur van de provincie. Eerder voerde hij het bewind over de Twentse vestiging van ingenieursbureau DWA. Binnen het college van Gedeputeerde Staten krijgt Ten Bolscher de volgende portefeuilles:

- Landbouw
- Natuur, Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland / Natura 2000
- Vergunningverlening
- Facilitair en huisvesting

De leeggekomen plaats in de Provinciale Staten wordt ingevuld door Jan Jonker, oud-burgerlid voor de SGP Statenfractie en tevens fractievoorzitter voor de SGP in Twenterand.