24 november 2016

Jagers zijn beschermers van biodiversiteit

 

In de commissie van 23 november 2016 lag het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht ter behandeling voor. De SGP is echter een voorstander van de jacht, mits uiteraard aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Jagers zijn echte natuurmensen met oog voor de natuur en kwaliteit van de omgeving. Zij gaan zeer consciëntieus om met de natuur. Feitelijk zijn zij beschermers van de biodiversiteit. Kijk in dat kader bijvoorbeeld naar de initiatieven om patrijzen te beschermen zodat de populatie weer op peil wordt gebracht. Jagers zijn eigenlijk semi-professionele natuurbeheerders en dus waardeert de SGP fractie hun inzet. 

De jacht is in Nederland al streng gereguleerd en goed georganiseerd. Tegelijkertijd moet hard worden opgetreden tegen individuen die de regels aan hun laars lappen.