2 juli 2015

Jan Jonker beëdigd als burgerlid

Jan Jonker is woensdag 1 juli jl. beëdigd als burgercommissielid in de vergadering van Provinciale Staten Overijssel. Als burgercommissielid kan Jonker de twee SGP statenleden ondersteunen bij het commissiewerk. Jonker was bij de afgelopen verkiezingen de nummer 4 op de kandidatenlijst van de SGP. Hij gaat zich richten op de commissie Milieu en Energie.