15 mei 2019

Jan Jonker beëdigd als burgerlid in Provinciale Staten


Op 15 mei 2019 is Jan Jonker door de Commissaris van de Koning, ir. A.P. Heidema, beëdigd als Burgerlid voor de SGP-fractie van Provinciale Staten in de provincie Overijssel. Ook in de vorige periode nam hij als Burgerlid voor de SGP-fractie taken waar in de fractie en in de commissievergaderingen.

Jan Jonker stond in 2019 op de derde plaats op de kieslijst van Provinciale Staten bij de verkiezingen en is fractievoorzitter voor de SGP in de gemeenteraad van Twenterand.

De SGP-fractie is erg gelukkig met de inzet van Jan en hoop ook in deze periode op een goede voortzetting van de samenwerking.