26 maart 2015

Jan Slagman neemt afscheid van Staten

ZWOLLE – Afgelopen woensdag is er van 28 van de 47 Statenleden afscheid genomen. Ons Statenlid Jan Slagman was er één van.

CdK mw. Bijleveld sprak hem toe. Ze prees de grote inzet waarmee Slagman 12 jaar invulling had gegeven aan zijn Statenlidmaatschap en deelde aan het eind mee dat het Zijne Majesteit behaagd had Jan Slagman te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. We feliciteren hem van harte met deze onderscheiding.