13 december 2023

‘Kijk naar verbeteren van bereikbaarheid in kleine kernen’

Moet station Geerdijk heropend worden? De elektrificatie van de spoorlijn waaraan dat station ligt, biedt kansen. Dat vindt de Overijsselse SGP-fractie, daarin gesteund door BBB, ChristenUnie en SP. 

“Investeringen in het regionale spoorwegennet zijn bedoeld om de bereikbaarheid te vergroten”, merkt SGP-Statenlid Lubbert Talen op. In het verleden zijn er diverse stations en halteplaatsen op het traject Almelo-Hardenberg opgeheven, zonder dat daarvoor iets in de plaats kwam. Nu wordt die lijn geëlektrificeerd. 
“De combinatie van het toevoegen van halteplaatsen en de elektrificatie van die lijn kunnen hand in hand gaan”, zegt Talen. “Dat is goed voor de leefbaarheid van het platteland. Sowieso is het verbeteren van de bereikbaarheid een ideaal onderwerp voor burgerparticipatie. Daar kunnen we dus als provincie best eens goed naar kijken.”
In de motie die woensdag door de vier partijen wordt ingediend, stellen zij dat voor de regionale treinverbindingen verbetering van bereikbaarheid van de kernen een belangrijkere opgave is dan het verkorten van de reistijd op het gehele traject. “Daarom roepen wij de gedeputeerde op om te onderzoeken of en waar andere stations mogelijk zijn op de lijn Almelo-Mariënberg en Zwolle-Emmen”, aldus Talen.
Dat is niet iets wat zomaar bekeken is. “Want je moet ook kijken naar wat dit betekent voor de infrastructuur, exploitatie en welk effect het heeft op de dienstregeling en de planuitwerking van de elektrificatie”, legt het Statenlid uit. “Maar we willen er wel vaart achter zetten dus we willen binnen een halfjaar hier wel duidelijkheid over hebben.“