20 mei 2020

‘Klimaatcrisis’ biedt kansen

 

Je kan en mag verschillend denken over de zogenoemde klimaatcrisis. We moeten onze ogen ook niet sluiten voor de sceptis die er is rondom duurzaamheid en klimaat. Maar feit is dat wij als bewoners  de aarde in bruikleen hebben en dan is het onze plicht om de aarde met zorg te bebouwen en te bewaren, betoogde SGP-Statenlid Jan Jonker in de vergadering van 13 mei.

Daarin werd gepraat over een voorstel om 12,5 miljoen euro uit te geven aan de energietransitie: van grootverbruik naar duurzaamheid. Een voorstel waar de SGP haar steun aan heeft gegeven. Dat is een afspraak uit het coalitieakkoord. Van het geld gaat er 7 miljoen naar warmtenetprojecten, 4,5 miljoen naar energiebesparing bij bedrijven en woningen en 1 miljoen naar energiegebieden.

Elke crisis biedt kansen waar we gebruik van moeten maken, is de mening van de SGP. Energie is een belangrijk onderdeel van onze economie en de zogeheten crisis biedt veel mensen mogelijkheden om de energierekening naar beneden te krijgen.
 duur
“Ik kom veel inwoners tegen met blije gezichten, die dit positief merken in hun portemonnee, omdat zij zonnepanelen op het dak of andere maatregelen hebben genomen.
Maar ik kom natuurlijk niet alleen blije gezichten tegen, er zijn ook bezorgde burgers en bedrijven”, vertelt Jonker, die het de energietransitie ‘een hele uitdaging’ noemt.

Met het nu beschikbare geld kunnen ongeveer vier projecten gerealiseerd worden, zoals: verwarming van het ziekenhuis in Hardenberg met restwarmte, aardgasvrije wijken in Twente en Deventer door ze aan te sluiten op restwarmte en geothermie in Zwolle.

De SGP is daar blij mee. Ook heeft zij samen met andere partijen succesvol gepleit voor het oprichten van een Taskforce, in het belang van het behoud van ons prachtige landschap.
Daarin moet een goede en evenwichtige vertegenwoordiging van stakeholders zitting nemen om te werken aan een duurzame oplossing. Het plaatsen van zonnepanelen op daken en het wegnemen van knelpunten is daarbij het uitgangspunt