14 januari 2019

Leefbaarheid Bergentheim


Op 11 januari 2019 heeft de SGP-fractie, op uitnodiging, een werkbezoek gebracht aan Plaatselijk Belang Bergentheim. In buurthuis ‘Veur Mekaar’ is gesproken met bestuursleden Arend Jan ten Brinke en Bennie ten Brinke, waarbij laatstgenoemde ook bestuurslid is van het buurthuis.

Tijdens het gesprek kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. De weerslag van het gesprek over het resultaat van de burgerparticipatie en de twee speerpunten ‘bereikbaarheid’ en ‘leefbaarheid’ komen hieronder beknopt aan de orde.

1. Resultaten van burgerparticipatie
De heren Ten Brinke hebben laten zien dat burgerinitiatieven tot prachtige resultaten kunnen leiden. Zo is buurthuis ‘Veur Mekaar’ in het centrum van Bergentheim daar resultaat van. Het wordt beheerd door inwoners van het dorp, vóór de inwoners van het dorp. In het buurthuis krijgen oudere en jongere dorpsbewoners de mogelijkheid om met elkaar activiteiten te ondernemen. Verschillende groepen dorpsbewoners leren elkaar in het buurthuis beter kennen, waardoor de leefbaarheid van het dorp beter wordt. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en verenigingen mede gezorgd voor het definitieve ontwerp en de herontwikkeling en van het Bastingplein.2. Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Een speerpunt van Plaatselijk Belang Bergentheim is de bereikbaarheid van het dorp. Bereikbaarheid is dé basis-eis voor ondernemerschap en voor leefbaarheid van het dorp. Hoewel Bergentheim aan het spoor ligt en er per etmaal 128 treinkruisingen plaatsvinden, is er geen treinstation in het dorp en vertrekken de laatste bussen om 19.00 uur. In het weekend rijden er helemaal geen bussen. Bereikbaarheid is echter essentieel voor gezond vestigingsklimaat van bedrijven en hoger opgeleide arbeidskrachten die elders werken, maar ook voor algemene leefbaarheid en sociaal gevoel. Het is een uitdrukkelijke wens om in Bergentheim een treinstation te verwezenlijken. Door de ontwikkelingen met de elektrificatie van de lijn Almelo – Mariënberg / Hardenberg en de snelheidsverhoging die daarmee gepaard gaat kan Bergentheim mogelijk worden ingepast. Daar de elektrificatie waarschijnlijk nog enkele jaren zal duren, doet Plaatselijk Belang Bergentheim een klemmend beroep op de provincie voor spoed en (in de tussentijd) structureel beter busverkeer naar nabijgelegen treinstations.

3. Leefbaarheid
Een tweede speerpunt is de leefbaarheid in Bergentheim, met name als het gaat om huurappartementen voor oudere inwoners. Door de verkoop van relatief grote woningen op grote percelen is het voor veel inwoners -gezien de eisen op inkomensvlak- niet mogelijk om de beschikbare ouderenappartementen te huren. Hierdoor moeten veel ouderen, die hun leven lang in Bergentheim hebben gewoond, tegen hun zin uitwijken naar elders. Plaatselijk Belang Bergentheim zou graag zien dat, in overleg met de wooncorporatie en de provincie, hiervoor oplossingen worden gezocht.

4. Recapitulerend
De Statenleden van de SGP tonen begrip voor de besproken problematiek en hebben kennisgenomen van de wensen. Ook is toegezegd dat de SGP zodra zich daarvoor een geschikte mogelijkheid aandient (a.) zal pleiten voor een spoedige elektrificatie van het treinverkeer en (b.) dat de bereikbaarheid van Bergentheim en andere achterliggende gebieden onder de aandacht zal worden gebracht in de Statencommissie Verkeer en vervoer.