22 april 2024

MANIFEST: Bied boeren toekomst! Overijssel trekt hier de streep.

 

Onze partij sluit zich aan bij het manifest ‘Bied boeren toekomst! Overijssel trekt hier de streep’. De opeenstapeling aan maatregelen, zonder te weten of deze daadwerkelijk resultaat opleveren drijft de veehouderij tot wanhoop. Toekomst op korte of lange termijn is ver te zoeken. BBB, SGP, CDA, Ja21, PVV en FvD Overijssel richten zich daarom tot het kabinet.

Het is tijd voor oplossingen. “Laat de boer boeren”, zegt fractievoorzitter Jan Jonker. “Boeren moeten weer kunnen doen waar ze goed in zijn: de productie van ons voedsel.” Overijssel is een landbouwprovincie bij uitstek, waar efficiënt, met een zeer lage footprint, zeer hoogwaardig en betaalbaar voedsel geproduceerd wordt. Regeldrift uit Brussel en Den Haag legt echter een zware druk op al onze Overijsselse ondernemers, zo staat ook in het manifest.

De landbouw is geen bedreiging voor de natuur. We hebben te maken met het in stand houden van de landbouw, het respecteren van natuurlijk verloop en de samenhang met wonen, werken en recreëren.

“Onze boeren verdienen een steun in de rug en die krijgen ze hierbij vanuit de provincie”, zegt Jan Jonker over het manifest. “Laten we hopen dat dit Den Haag activeert.”

Lees het manifest hieronder of het originele document via deze link.

MANIFEST: Bied boeren toekomst! Overijssel trekt hier de streep.

Tot hier en niet verder. De opeenstapeling aan maatregelen, zonder te weten of deze daadwerkelijk resultaat opleveren drijft de veehouderij tot wanhoop. Toekomst op korte of lange termijn is ver te zoeken. BBB, SGP, CDA, Ja21, PVV en FvD van de Provinciale Staten van Overijssel richten zich met dit manifest tot het demissionaire kabinet. “Wij trekken hier de streep”.

Elke tijd heeft zijn eigen populaire woorden die niemand na een poos meer kan horen. Perspectief is zo’n woord. De veehouderij krijgt maatregel na maatregel opgelegd die zogenaamd perspectief moeten bieden. Alleen voelen de maatregelen als verkapte krimp. Is de brede beëindigingsregeling naast alle al bestaande opkoopregelingen en GVE (grootveeeenheid) per hectare verlagen nu echt het enige wat boeren als perspectief geboden kan worden?

De effecten van alle al genomen maatregelen worden niet of nauwelijks benoemd en meegenomen. Gaan we de goede kant op? Of zijn we een weg ingeslagen waar we later heel veel spijt van gaan krijgen? Niemand die het nog lijkt te weten of het durft te benoemen. De wanhoop bij de sector is groot, te groot. De overheid moet zorgen voor de burgers, helpen en ondersteunen. De overheid is er voor de burgers, niet andersom. In het onderwijs is het besef lang geleden ontstaan dat kinderen niet beter gaan leren als je ze maar blijft slaan, maar dat je ze juist moet belonen voor goede prestaties. Wanneer gaan we dit eens breed inzien? Landbouw en zeker veehouderij is geen werk, het is een levenswijze. Een manier van bedrijfsvoering waarmee het hele (gezins)leven is vervlochten, vaak tot aan vrije tijd en hobby’s aan toe. De rol van boeren in de samenleving op het platteland is essentieel. Daarnaast is het een sector die enorm innovatief is. Een sector die zich absoluut bewust is van alle uitdagingen en hier ook al zo lang en hard mee aan de slag is gegaan. Als dank voor al die inspanningen krijgen de boeren slechts alleen maar slecht nieuws.

En dan nu Overijssel! Met meer dan 1,1 miljoen inwoners staat onze provincie Overijssel bekend als “Tuin van Nederland”. De provincie heeft dan ook veel te bieden voor jong en oud. Landbouw afgewisseld door prachtige natuur en ons verleden met de Hanze en de textielindustrie tot een rijke streekeigen cultuur en innovatieve ondernemersgeest. Zo biedt Overijssel, naast de vele en mooie natuur gebieden nog voldoende ruimte voor de landbouw. Kenmerkend voor Overijssel zijn de veenweides, beekdalen en IJssel delta met haar zeer vruchtbare gronden. Vormt de landbouw een bedreiging voor de natuur? Nee, juist niet! We hebben te maken met het in stand houden van de landbouw, het respecteren van natuurlijk verloop en de samenhang met wonen, werken en recreëren. Als we de landbouw en natuur moeten respecteren, is het noodzakelijk eerst de balans goed op maken. Het terugbrengen van de natuur in de staat van 1950 brengt Overijssel niets maar dan ook niets. Het dwangmatig sturen van natuur, maatschappij en landbouw brengt niet het resultaat waar we trots op kunnen zijn. Ook een tuin moet voldoende bemest worden. Alleen dan blijft de bodem op peil en kan er gezaaid en geoogst worden. Mest als de natuurlijke voedingsbron voor de bodem, wordt gezien als een vervuiling. Dat geeft aan hoever men van de werkelijkheid verwijderd is. Dat een koe met gras efficiënt voor ons eiwit kan produceren, is iets wat we moeten koesteren. Deze melkveehouderijen zijn decennia lang bewoners en beheerders van onder andere de veenweidegebieden en beekdalen. En die mest kan weer de akkerbouw dienen, waardoor de voedselproductie zinvol en doeltreffend plaatsvindt. In een tijd van geopolitieke onrust is afhankelijkheid van derden een groot risico. Voedselzekerheid, nutsvoorzieningen en een krijgsmacht die op orde is, zijn dan van prioritair belang.

Overijssel is een landbouwprovincie bij uitstek, waar efficiënt, met een zeer lage footprint, zeer hoogwaardig en betaalbaar voedsel geproduceerd wordt. Heel Noordwest-Europa eet daarvan mee. Maar regeldrift uit Brussel en Den Haag leggen een zware druk op al onze Overijsselse ondernemers.

Het innovatieve gehalte van de Overijsselse agrariërs is zeer hoog, maar doelen moeten wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. De middelen om de doelen te halen moeten wel beschikbaar blijven. En aan beiden schort het op dit moment.

Overijssel als Tuin van Nederland heeft mest nodig en dit zorgt ervoor dat de landbouw bloeit, de economie floreert en de provincie haar uitstraling houdt. Overijssel biedt dit alles naast wonen, werken en creëren, laten we dit vooral zo houden!

Uit onderzoek blijkt dat door kunstmest te gebruiken op grasland er meer uitspoeling van nutriënten plaatsvind in plaats van minder. Het mag toch nooit zo zijn dat maatregelen de problemen vergroten? Maatwerk is hierin de oplossing en geen generieke maatregelen. Zorg voor een gedegen en brede onderbouwing en altijd met oog voor betaalbare voedselzekerheid op lange termijn en verdienmodel voor de boer.

Donderdag 25 april staat het mestdebat gepland. Wij vragen u met klem te kijken naar “hoe kunnen we (jonge) boeren de toekomst in helpen in plaats van hun toekomst af te pakken?” “Hoe komen we gezamenlijk tot maatregelen die leiden tot vooruitgang van natuur en milieu en niet tot achteruitgang van de veehouderij.” Wij gaan graag met u in gesprek over oplossingen