29 oktober 2015

Meer aandacht voor monumentale woningen

In de commissievergadering van 28 oktober 2015 heeft Dirk van Dijk namens de SGP fractie aandacht gevraagd voor de positie van bewoners van monumentale woningen. Uit een onderzoek van het ministerie van OCW van dit jaar blijkt namelijk dat bewoners van monumentale woningen moeite hebben om hun woning te verduurzamen. Onderhoud van het monument vergt veel geld en energetisch verduurzamen van de woning is vanwege de monumentale status moeilijk en kostbaar. Het gevolg is dat maatregelen niet uitgevoerd worden en dergelijke woningen steeds minder courant worden (koopprijs staat onder druk en lang te koop staan), terwijl nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger worden en een steeds hoger wooncomfort krijgen. 

Hierdoor vragen monumentale woningen om een eigen aanpak om ze aantrekkelijk te houden en daardoor verpaupering van ons cultureel erfgoed tegen te gaan. De SGP stelt voor een subsidieregeling in het leven te roepen voor verduurzaming van monumentale woningen, met als doel om de extra kosten vanwege de monumentale status draaglijker te maken. Daarnaast hebben bewoners behoefte aan (meer) kennis op gebied van verduurzamen van hun monumentale woningen: wat kan en mag wel en wat levert het op aan energiebesparing? 

In de Provinciale Statenvergadering van 11 november 2015 zal de SGP hiertoe een motie indienen.