3 juli 2014

Motie genocide monument Almelo

ZWOLLE – Woensdag 2 juli werd tijdens een PS vergadering door PVV, SGP, CU en CDA een motie ingediend waarin PS wordt opgeroepen afstand te nemen van de protestbijeenkomst van genocide-ontkenners.

Op 1 juni werd in Almelo tegen de onthulling van het Armeense genocide monument geprotesteerd. Daarbij werden kwetsende en bedreigende uitspraken gedaan.

De SGP-fractie is mede-indiener van een motie waarin de provincie wordt opgeroepen afstand te nemen van de protestbijeenkomst van genocide-ontkenners en hiermee een signaal af te geven aan de Armeense gemeenschap dat zij recht heeft op een waardige gedenkplek. Fractievoorzitter Van Dijk voerde namens de SGP het woord. Hieronder zijn bijdrage.

De SGP is mede-indiener van deze motie. Het gaat hier over de Armeense genocide. De term genocide ligt gevoelig in de Turkse gemeenschap. In 1915, ten tijde van de genocide, bestond hier nog geen term voor. De VN heeft hier een definitie van gegeven. Genocide is het volgens een vooropgezet plan, systematisch uitroeien van een volk. De meeste historici, waaronder zelfs Turkse historici, zijn het er over eens dat gezien de feiten hier sprake is van genocide.

In 2004 is in de Tweede Kamer de motie Rouvoet aangenomen met algemene stemmen. Ook in andere landen is voluit erkend dat hier sprake is van genocide.

Wij vinden dat de Armeense gemeenschap in Overijssel uit dien hoofde recht heeft op een monument. Ik heb zelfs begrepen dat dit monument op hun eigen grondgebied staat. Dus niet in de publieke ruimte. Vandaar dat wij hier van harte achter staan. Deze motie spreekt van erkenning van de genocide, neemt afstand van de manier waarop daartegen geprotesteerd is en geeft een signaal dat wij achter de Armeense gemeenschap in onze provincie staan.

De motie werd door een meerderheid gesteund.