30 januari 2018

Motie ‘Overijssel: provincie met aantrekkelijke woon- en werkklimaat’

 

PERSBERICHT
Motie SGP Overijssel ‘Overijssel: provincie met aantrekkelijke woon- en werkklimaat’

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op DV 31 januari 2018 zal Gert Harm ten Bolscher namens de SGP-fractie een motie indienen om een plan van aanpak te ontwikkelen voor de promotie van Overijssel als een aantrekkelijke woon- en werkprovincie voor professionals.


Diverse innovatieve en technologische bedrijven in Overijssel geven regelmatig aan dat verschillende vacatures voor hoger opgeleiden moeilijk of niet in te vullen zijn. Deze bedrijven worden daardoor geremd in hun groei of ontwikkeling met als neveneffect dat daardoor ook geen nieuwe banen onderstaan op andere niveaus. Een veel gehoorde reden is dat de groep hoger opgeleiden de provincie Overijssel niet (h)erkent als een aantrekkelijke woonomgeving. Terwijl de provincie juist veel kan bieden. Zoals betaalbare woningen, zowel in historische binnensteden als in plaatsen in het groen, een enorme diversiteit in unieke natuurgebieden, die toegankelijk zijn voor recreanten, prachtige gebieden om te recreëren en te sporten en een divers aanbod op cultureel gebied. Daarnaast biedt Overijssel ook veel keus als het gaat om opleidingen: voortgezet onderwijs, brede en specialistische MBO-opleidingen, meerdere gerespecteerde HBO-instellingen en een tweetal Universiteiten (Enschede en Kampen).


Naast een prettige woonomgeving heeft Overijssel ook veel te bieden aan talentvolle, ondernemende en gedreven mensen. In Overijssel zijn veel bedrijven actief die wereldwijd voorop lopen op het gebied van innovatie en technologie. Niet voor niets staat de meest ondernemende universiteit van Nederland in Enschede, is een Overijsselse gemeente de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland (gemeente Rijssen-Holten) en is de provincie zelf uitgeroepen tot de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland.
De SGP vindt het jammer dat deze waarden van Overijssel niet herkend worden. We roepen daarom het college van Gedeputeerde Staten op om uiterlijk 1 april 2018 te komen met een integraal plan van aanpak om Overijssel te promoten als een aantrekkelijk woon- en werkprovincie voor professionals. We vinden dat dit plan opgesteld moet worden in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en Overijsselse gemeenten. Om niet teveel tijd verloren te laten gaan, dient de uitvoering voor aanstaande zomer te starten.