20 mei 2020

Nadenken over huidige vormgeving energietransitie

 

We staan voor een grote uitdaging met de energietransitie. Het is zaak om die zodanig vorm te geen dat deze bijdraagt aan een krachtige Overijsselse economie en een aantrekkelijke leefomgeving. Dat willen we samen doen met onze inwoners en maatschappelijke partners, zegt Statenlid Jan Jonker.


Voor de energietransitie werkt de provincie samen met gemeenten. Die stellen gezamenlijk een concept-Regionale Energie Strategie (RES) op. In die RES stelt elke gemeente afzonderlijk doelen en mogelijkheden op met betrekking tot de energietransitie. In Overijssel zijn er twee RESsen (Twente en West-Overijssel).


Jan Jonker vindt dat daarbij een grotere rol voor de Provinciale Staten moet komen. “Ik heb oneerbiedig gezegd wel het gevoel dat we als Staten in de stoel achterover leunen en af te wachten wat er vanaf onderaf op ons afkomt.” Nu is de rol van de Provinciale Staten in feite niet meer is dan het geven en aanhoren van wensen en bedenkingen.


Terwijl de SGP nog wel bedenkingen heeft bij de nu opgestelde concepten. Die zijn heel eenzijdig ingestoken op elektriciteit (zon en wind, dat is nu eenmaal opgelegd van bovenaf). Dat is veel te beperkt, vindt Jonker. We varen noodgedwongen deze koers, omdat het ons opgelegd is. Maar onze wens is dat er integraal naar energie en transitie wordt gekeken.


Jonker mist ook de aandacht voor besparen. Uiteindelijk is dat waar duurzaamheid mee begint: zuiniger zijn. Dat is goed om onze aarde te bouwen en te bewaren, conform de scheppingsopdracht. Besparen kan alleen als iedereen meedoet.

In de RES van Twente staat ook dat de energietransitie alleen kan samen met de hele maatschappij. “Maar als dat zo is, waarom gebeurt dit dan niet?”, vraagt Jonker zich af. De energietransitie is opgelegd en gemeenten werken nauwelijks samen. Een ieder gaat voor zich.


Als het aan de SGP ligt, gaan provincies en gemeenten zich afvragen of ze wel op deze manier verder kunnen met de energietransities. Gemeenten zitten en komen nog meer in financieel zwaar weer door de transitie. Misschien is herijking van de opdracht of wel een goed gesprek met de Rijksoverheid wel noodzakelijk.