24 juli 2023

Nieuwe bestuursperiode van start, Ten Bolscher opnieuw gedeputeerde

Nieuwe regeerperiode van start, Ten Bolscher opnieuw gedeputeerde

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kan aan de slag. Als SGP zijn we dankbaar en blij dat Gert Harm ten Bolscher opnieuw als gedeputeerde is beëdigd. Daarmee vindt er op alle plekken een wisseling van de wacht plaats.

Na de verkiezingen werd Ten Bolscher, immers lijsttrekker, fractievoorzitter in Provinciale Staten. Verder bleef hij voor de duur van de formatie ook gedeputeerde. Door de SGP is hij opnieuw, met gepaste trots. als zodanig voorgedragen. “Hij heeft zich de afgelopen vier jaren ontpopt als een kwalitatief goed bestuurder in het publieke domein”, aldus Jan Jonker bij de voordracht.

Nu Ten Bolscher opnieuw beëdigd is als gedeputeerde, is Statenlid Jan Jonker nu onze fractievoorzitter in de Staten. Naast hem neemt Lubbert Talen plaats. Hij was burgerlid, maar is nu beëdigd als Statenlid.

Daarmee kwam de positie van burgerlid vrij en die is ingenomen door Co Florijn uit Kampen. Hij stond als vierde op de kieslijst, afgelopen maart. 

De SGP is dankbaar dat er voor de partij ook dit keer ruimte is in de coalitie. “We hebben een akkoord waarvan je grote delen kunt herleiden naar het verkiezingsprogramma van de SGP”, zegt Gert Harm ten Bolscher. “Hiermee kunnen we de komende jaren aan de slag voor onze mooie provincie.”

Ook fractievoorzitter Jonker is ingenomen met het eindresultaat. “We willen in Overijssel een sterk  bestuur. Dit bereiken we door elkaar te helpen en door vernieuwing en participatie. We pakken ondermijning aan, willen regelingen eenvoudiger maken en de mogelijkheden van digitalisering en data nog beter benutten om ons beleid en de kwaliteit van ons bestuur te ondersteunen”, vertelt hij over de plannen.

Gedeputeerde Ten Bolscher mag zich de komende jaren bezig houden met leefbaar platteland, waarvan ook het sociaal-economisch perspectief voor het landelijk gebied, de plattelandsvisie en ervencoaches deel uitmaken. Ook innovatie, inclusief Agro&Food, sociale innovatie en energie-innovatie na 2030 zitten in zijn portefeuille, net als digitalisering en dataficering.

Ook de arbeidsmarkt, inclusief vakmanschap en regionale scholingsfondsen, mag komende jaren rekenen op de aandacht van Ten Bolscher. Tenslotte  zitten ook vergunningverlening, (im)materieel erfgoed, grondbegrip en facilitair en huisvesting in zijn portefeuille.