20 februari 2015

"Onderbezetting politie Overijssel kan niet langer"

KAMPEN - De SGP maakt zich hard voor meer agenten buiten de grote steden en de Randstad. Dat zei Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor de SGP, op donderdag 19 februari bij een verkiezingsavond van de SGP Overijssel.
 
Dijkgraaf: “Extra agenten op het platteland zijn hard nodig. Het is onaanvaardbaar als er bijvoorbeeld in Zwartewaterland of Hof van Twente te weinig agenten zijn. Diefstal van een vrachtauto of landbouwwerktuig in Overijssel is net zo erg als een inbraak in Amsterdam. Dat moet ook blijken uit de verdeling van de wijkagenten over het land.".
 
Fractievoorzitter Dirk van Dijk van de SGP Overijssel ging in op de taak van de provincie, waarbij hij met name inging op onderwerpen waar de bewoners van Kampen de invloed van de provincie ondervinden. Onderwerpen als het Kamper lijntje en de Bypass werden daarbij over het voetlicht gebracht. Gezien de recente uitspraak van de Raad van State over de Bypass, waarin definitief een streep is gezet door de bouw van 1.300 woningen, was het met name de Bypass die de tongen los maakte. 
 
Woensdag 18 maart a.s. zijn er ook verkiezingen voor het Waterschap Groot Salland. Jan Visscher, fractievoorzitter van de Waterschapsfractie, gaf aan dat het waterschap dicht bij de burgers moet blijven staan. De SGP heeft zich dan ook altijd verzet tegen de fusie die per 1 januari 2016 zal worden doorgevoerd met Waterschap Reest & Wieden. Ook stelde hij de aanwezige boeren gerust. Door de aanwezigheid van veel boeren op de SGP-lijst, zullen de belangen van de boeren zeker niet uit het oog worden verloren.