13 maart 2019

Onderzoek tunnel en westelijke rondweg in Rijssen-Holten


Inwoners moeten in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. SGP-Staten-kandidaat Johan Ligtenberg uit Rijssen pleit voor betaalbare huizen voor de eigen bevolking. “De provincie stelt de aantallen vast, maar de gemeente kent de echte behoefte en daar moet de provincie rekening mee houden.


SGP-lijsttrekker en statenlid Dirk van Dijk uit Genemuiden is het daar helemaal mee eens. Heeft een plaats een hoog geboortecijfer zoals Rijssen, dan moet die volop de ruimte krijgen. De SGP wil maatwerk voor iedere gemeente.

Ligtenberg stelt dat Rijssen-Holten de vierde economie van Twente is. “Sterke gemeenten moeten de status van Topwerklocatie krijgen. In Rijssen is weinig bedrijfsgrond. Holten zit met Vletgaarsmaten wat ruimer in de jas, maar ook dat is eindig. Wij willen bestaande bedrijventerreinen effectief benutten en oudere bedrijfsterreinen revitaliseren. Zo blijf je aantrekkelijk als vestigingsplaats. De provincie kan daarin sturen door fondsen beschikbaar te stellen.

Volgens Van Dijk is voor de revitalisering van oudere bedrijventerreinen de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) in het leven geroepen. “De HMO heeft kennis en geld om gemeenten te helpen. Kan een gemeente niet meer inbreiden dan moet de provincie uitbreiding mogelijk maken. Rijssen zou veel voordelen hebben als het een Topwerklocatie zou worden.

Bouw- en transportbedrijven hebben veel belang bij een goede bereikbaarheid. “Daarom moet er een tunnel komen onder het spoor in de N350 tussen Rijssen en Holten,” zegt Ligtenberg. “Over de Reggesingel gaat ook steeds meer verkeer vanuit Nijverdal naar de snelweg A35 en A1. Wij willen onderzoeken of een westelijke rondweg om Rijssen vanaf de N347 naar de N350 de verkeersdrukte niet sterk kan verminderen.

Van Dijk vindt dat gemeenten moeten aantonen dat verkeersknelpunten aangepakt moeten worden. “Het initiatief moet dan wel uitgaan van de gemeente. Onderzoek wat haalbaar en betaalbaar is. Betrek de provincie daar vroeg bij; daar is kennis om mee te denken.