21 januari 2019

Ontmoeting Armeense ambassadeur

 

Tijdens het werkbezoek aan de Armeens Apostolische Kerk in Almelo op 18 januari j.l. heeft de SGP-fractie kennis gemaakt en gesproken met de ambassadeur van Armenië in Nederland, Zijne Excellentie Tigran Balayan PhD.

Gesprek met de ambassadeur van Armenië in Nederland, Zijne Excellentie Tigran Balayan PhD (rechts midden)

De ambassadeur geeft, na een korte kennismaking, te kennen gelukkig te zijn met de goede betrekkingen tussen Armenië en Nederland, en geeft er ook blijk van dat er duidelijke herkenning is tussen de Armeense en de Nederlandse christenen. Verschillende onderwerpen komen aan bod, waaronder:

 1. Armenie in globale context
  De ambassadeur ligt kort toe welke internatonale betrekkingen Armenië heeft, hoe de band met Nederland is en welke invloeden op globaal niveau spelen in relatie tot de republiek Armenië.

 2. Nood van Armeense vluchtelingen die uitgezet dreigen te worden
  De ambassadeur wijst er op dat de Armeense vluchtelingen die uitgezet dreigen te worden, geen economische vluchtelingen zijn en dat zij voor de tweede keer van huis en haard zijn verdreven: de eerste keer door het Turkse leger in 1915, nu door IS uit Syrië. Het is in zijn ogen zeer onrechtvaardig deze mensen nu een verblijf te weigeren en roept op tot politieke actie om dit te voorkomen.

 3. Stedenbanden
  Overijssel is de provincie waar verreweg het grootste deel van de Armeense bevolking woonachtig is. De ambassadeur roept op om, vooral in provincies en gemeenten waar veel Armenen wonen, te onderzoeken of het mogelijk is om provinciale- en stedenbanden aan te gaan. Dit versterkt het beeld van onderlinge samenhang.  Dit kan al beginnen met kleine dingen, zoals het benoemen van straatnamen naar elkaars partnergemeenten en/of provincies. Een meer verdergaande stap is het (stimuleren van) oprichten van winkels waar Armeense lokale en regionale producten kunnen worden verkocht, terwijl in Armenië hetzelfde gebeurt met Twentse producten. Met goedvinden van de SGP zal de ambassadeur ook in Armenië dergelijke signalen geven.

 4. Voorstellen voor directe contacten op regionaal niveau en internationale afspraken
  Directe contacten op reginaal niveau helpen om ook (inter)nationaal tot betere contacten en samenwerking te komen. Om die reden hoopt de ambassadeur dat lokale en regionale intrersse bestaat om dat contact aan te gaan. De ambassadeur is in grote mate bereid om dat te facilliteren en nodigt de SGP-fractie te allen tijde uit om diplomatieke ondersteuning daarin door de Ambassade van de republiek Armenië te vragen.

Afsluitend
De SGP-fractie is de ambasadeur zeer erkentelijk voor zijn tijd en zegt toe na te willen denken over steun aan de Armeense gemeenschap in Overijssel en de mogelijkheid om banden met Armenië te faciliteren. Toegezegd is dat de nood van de Armeense vluchtelingen die uitgezet dreigen te worden onder de aandacht van de Tweede Kamerleden van de SGP zullen worden gebracht.