7 juli 2016

Ontwikkeling autonoom vervoer moet in beeld worden gebracht

 

In de Statenvergadering van 6 juli jl. heeft de SGP (samen met D66) een motie ingediend om in te spelen op de ontwikkelingen die er met betrekking tot autonoom vervoer (denk aan zelfrijdende auto, etc.) plaatsvinden.

Diverse partijen steken veel tijd in de ontwikkeling van autonoom vervoer over de weg. Denk daarbij aan auto’s, OV-groepsvervoer en vrachtauto’s. Daarnaast zijn een aantal ICT bedrijven eigen concepten aan het ontwikkelen voor personenvervoer.

Om te voorkomen dat Overijssel bij de aanleg van wegen en grootschalig onderhoud achter de feiten aan gaat lopen, moeten de ontwikkelingen op dit gebied in kaart worden gebracht. Daarom heeft de SGP in de motie het College van GS verzocht om een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen op het gebied van autonoom vervoer voor de komende 10 jaar. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, moeten daarbij kennisinstellingen (bijv. Universiteit Twente en TNO) en Rijkswaterstaat worden betrokken.

Uiteindelijk moeten uit dit onderzoek concrete consequenties voortvloeien voor de aanleg van nieuwe wegen of het grootschalig onderhoud van oude wegen. In de motie wordt het College verzocht om uiterlijk in december 2016 de resultaten van het onderzoek te presenteren.

De motie van de SGP en D66 is met ruime meerderheid aangenomen.