18 juni 2020

Open brief tien partijen aan minister over verdere verdubbeling N35

 

In een open brief roepen de fracties van tien partijen in Provinciale Staten van Overijssel minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om nog deze zomer een besluit te nemen over de MIRT-verkenning voor de verdubbeling van de N35 tussen Nijverdal en Wythmen.

De minister liet dinsdag weten dat ‘het voorstel van de provincie om de weg naar 2x2 rijstroken te verbreden niet de meest doelmatige oplossing’ is. Zij ziet wel in dat het verkeer de N35 steeds drukker wordt, maar vindt de reistijd ‘nog steeds acceptabel’ en ook het ongevalsrisico geeft volgens haar geen reden om op korte termijn actie te ondernemen.

De tien Statenfracties zijn het daarmee niet eens. Zij vinden opwaardering van de N35 ‘keihard nodig’ is en baseren dat op het onlangs bekend geworden verdiepende onderzoek naar de te verwachten verkeersdruk dat op verzoek van de minister is uitgevoerd. Nu rijden er dagelijks 20.000 voertuigen over de N35, in 2040 zijn dat er tussen de 24.000 en 29.000. En dat op een weg met grotendeels een maximumsnelheid van 80 kilometer, een bebouwde kom, een overweg en vijftien gelijkvloerse kruisingen, waarvan zeven zonder verkeerslichten.

De provincie Overijssel heeft al aangeboden om een kwart van de totale kosten - 120 miljoen op een totaal van 475 miljoen euro - voor haar rekening te nemen, maar ook is voorfinanciering van de rijksbijdrage aan de verdubbeling van de N35 bespreekbaar.

De tien Statenfracties doen een dringend beroep op de minister om de MIRT-verkenning op korte termijn uit te voeren. MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Bij de verkenning worden knelpunten gesignaleerd en wordt naar een oplossing gezocht. Het is de aanzet om een project in het MIRT opgenomen te krijgen.

De open brief is ondertekend door de fractievoorzitters van SGP, CDA, PvdA, ChristenUnie, VVD, PVV, Groep GO, Partij voor de Toekomst, D66 en Forum voor Democratie.