29 april 2021

Overijssel krijgt windladder en inwoners meer betrokken bij energietransitie

Overijssel krijgt windladder en inwoners meer betrokken bij energietransitie

In navolging van de zonneladder gaat Overijssel ook een windladder instellen. Dat voorstel van ons Statenlid Jan Jonker, daarin gesteund door CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie, is woensdag aangenomen.

De zonneladder geeft de voorkeursvolgorde aan bij de verdeling van de opwekopgave voor zonne-energie. Dat zou bij windturbines ook moeten gebeuren, vindt Jonker. “Om de ruimtelijke kwaliteit en onze agrarische gronden te beschermen, hebben we de zonneladder”, legt hij uit. “Voor windmolens ontbreekt een dergelijke handreiking en ladder.”

Volgens het Statenlid draagt het ook bij aan de maatschappelijke acceptatie, als niet overal Kris-kras windturbines geplaatst worden. Jonker ziet sowieso graag dat inwoners meer betrokken worden bij de energietransitie. Een motie daarvoor haalde eveneens een meerderheid.

“De uitvoering van de energietransitie is een gezamenlijke opdracht van gemeenten, provincie en waterschappen”, zegt hij. In de aangenomen motie laat hij de Staten uit laten spreken dat inwoners daar ook een belangrijke rol in spelen. “Er wordt veel waarde gehecht aan de bijdrage(n) van inwoners als onderdeel van het participatieproces”, stelt hij. “Dit moet op goede wijze geborgd en meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie.”

Want waar inwoners meer betrokken worden, daar wordt het draagvlak ook groter, schat hij in. Daarom moet de provincie met de draagkracht van de samenleving en de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel rekening houden. Weliswaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het betrekken van inwoners in de energietransitie, de provincie neemt uiteindelijk een definitief besluit. “Wat wij willen, is richting de Overijsselaars duidelijkheid geven wat de provincie van belang vindt”, besluit Jonker. “En dat kan alleen als we hen er ook bij betrekken.”