29 februari 2020

Overijssel moet aan de bak voor MKB-vriendelijkheid

 

Overijssel wil de MKB-vriendelijkste provincie worden, zo bleek woensdag tijdens de Statenvergadering. Daarvoor trekt Overijssel 21,4 miljoen euro uit. SGP-Statenlid Jan Jonker gaat dat met belangstelling volgen, zegt hij. “Wanneer is dat gelukt, hoe geven we dat praktisch vorm?”, vraagt de SGP zich af. Hij legt de vinger bij de regelgeving van de provincie.


In een motie, die Dirk van Dijk indiende in november, kreeg het college van Gedeputeerde Staten de opdracht om onderzoek te laten doen welke mogelijkheden er zijn om tot vereenvoudiging van regelgeving en vermindering van administratieve lastendruk te komen. Dat blijkt voor MKB’ers namelijk nogal eens een knelpunt. “Wij zullen dat ook zeker volgen”, merkt Jonker op. In het voorjaar worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht.


De SGP is benieuwd naar andere knelpunten die met name door het MKB en familiebedrijven ervaren worden. Ook bij gemeenten kunnen er obstakels zijn bij het MKB-vriendelijkst maken van Overijssel. Daarin wordt nu geld geïnvesteerd. Het college van Gedeputeerde Staten kijkt breed bij de investeringen, maar het mag nog breder, als het aan de SGP ligt.


“Ik mis de link naar Verkeer en Vervoer”, zegt Jonker in de Statenvergadering. “En dat is elementair, want een goede bereikbaarheid via de weg of openbaar vervoer is onmiskenbaar nodig.” De provincie verwacht nog krap 20 miljoen euro extra vanuit het Rijk, de regio en Europa om te kunnen investeren in het MKB. Daar is de SGP nog niet zo zeker van. “Hoe reëel is deze verwachting?”


Kortom: wordt vervolgd!