14 september 2023

Portefeuilles binnen SGP-fractie herverdeeld

 

Een nieuwe periode is aangebroken en daarmee wisselen ook de rollen. SGP Overijssel stemde onlangs de portefeuilleverdeling voor de nieuwe fractie vast. “Het is uitdagend dat we ons deze periode weer met veel verschillende en uiteenlopende onderwerpen bezig mogen houden”, zegt fractievoorzitter Jan Jonker.

Hij neemt, naast het leiden van de fractie, het woordvoerderschap over Bestuur & Financiën en Landbouw & Natuur op zich. Daarnaast is hij tweede woordvoerder over Economie, Milieu & Energie, Cultuur & Sociaal en Verkeer & Vervoer.

Ons Statenlid Lubbert Talen blijft zich bezighouden met Verkeer & Vervoer, zoals hij de vorige periode ook al als commissielid deed. Daarnaast gaat hij aan de slag met Economie en Milieu & Energie. Hij is tweede woordvoerder op het vlak van Bestuur & Financiën, Landbouw & Natuur en Ruimte & Water.

Burgerlid Co Florijn richt zich deze Statenperiode op Cultuur & Sociaal en Ruimte & Water. Over die onderwerpen voert hij namens de SGP in de commissievergaderingen het woord. Binnen laatstgenoemde commissie wordt onder andere over de Nieuwe Omgevingsvisie gesproken.

Wilt u een van onze Statenleden of ons commissielid benaderen over een onderwerp? Dan zijn de volgende mensen aanspreekpunt:

Bestuur & Financiën en Landbouw & Natuur: Jan Jonker (jj.jonker@psoverijssel.nl)


Economie, Milieu & Energie en Verkeer & Vervoer: Lubbert Talen (l.talen@psoverijssel.nl)


Cultuur & Sociaal en Ruimte & Water: Co Florijn (jp.florijn@psoverijssel.nl)