9 december 2022

Reactie SGP op tijdelijke oplossing PAS-melders

Het is goed om te lezen dat er voor PAS-melders weer licht aan het eind van de tunnel komt. Doordat de provincie Overijssel zich maximaal heeft ingespannen, kan handhaving voor een groot deel van de PAS-melders worden afgewend. “Wat geweldig goed nieuws dat er een oplossing gevonden is. Hiermee is in feite een diep ingrijpend drama afgewend”, reageert SGP-fractievoorzitter Dirk van Dijk verheugd.

Door een uitspraak van de rechter moest de provincie gaan handhaven bij PAS-melders, wat tot grote problemen binnen boerengezinnen leidde. “Ook wij vinden dat handhaving ongewenst en onevenredig is. De rechter heeft herhaaldelijk uitspraken gedaan en dan is er een beginselplicht tot handhaven. Wat zou een college dan anders kunnen doen dan de wet aan de laars lappen?”, stelde Van Dijk eerder deze week nog.

Voor de partij is er echter wel een rode lijn in zicht. “Als onschuldige mensen, helemaal buiten hun schuld, zo in de problemen komen dat er torenhoge boetes geïnd zouden moeten worden, daar verbinden wij consequenties aan. Dat laten wij niet gebeuren. En het is goed dat in ieder geval voor een groot deel van de PAS-melders dit niet langer boven hun hoofd hangt.”

De SGP was er al van overtuigd dat de provincie er alles aan deed om handhaving af te wenden. Wel liepen veel mogelijke oplossingen stuk. De ene keer vanwege juridische onzekerheid, een andere keer weer om regels rondom staatssteun. Doordat de provincie voor landbouwgronden die in handen van de provincie zijn nu een bemestingsverbod instelt, komt er stikstofruimte vrij.

Die reductie van stikstofuitstoot zet de provincie in om niet te hoeven handhaven bij PAS-melders. “Uit deze oplossing blijkt wel dat er in het provinciehuis echt alles op alles gezet is om drama’s af te wenden”, merkt Van Dijk op. “Het is goed dat dit gebeurd is, maar jammer dat de provincie zelf voor een oplossing moest zorgen. Het zou goed zijn geweest als de minister met een oplossing gekomen was.”

De gekozen oplossing kent wel enkele nadelen, zoals dat het maar tijdelijk is. Het gaat om een oplossing voor het jaar 2023. De pachtgronden worden namelijk jaarlijks na een inschrijvingsronde voor de duur van een jaar uitgegeven. “Dit is een duidelijke uitgestoken hand aan de minister om vóór die tijd met een oplossing te komen”, aldus Van Dijk. “Den Haag moet nu echt over de brug komen met een oplossing om deze agrariërs te legaliseren.”

Ook zijn nog niet alle PAS-melders geholpen. De provincie doet daarom een oproep aan andere grondeigenaren om samen te zoeken naar soortgelijke maatregelen, zodat ook voor de PAS-melders die nog niet volledig geholpen zijn met dit besluit ook een oplossing komt om voorlopig af te kunnen zien van handhaving. “We vertrouwen erop dat dit gaat lukken”, besluit Van Dijk. “In onze provincie viert noaberschap immers hoogtij. Hier staan we voor elkaar klaar zoveel het kan.”

Reactie SGP op tijdelijke oplossing PAS-melders