4 februari 2015

Ruimte en vertrouwen voor de land- en tuinbouwsector

ZWOLLE - In de commissie Regionale Economie van woensdag 4 februari  werd de beleidsbrief Agro&Food behandeld. Dirk van Dijk voerde namens de SGP-fractie het woord. 

Van Dijk merkte op , dat de land- en tuinbouwsector van grote betekenis is. Zowel wat betreft de economische betekenis, als uit oogpunt van werkgelegenheid. Ook met het oog op de voedselproductie is deze sector van zeer groot belang. De wijze koning Salomo zei al dat de koning zelfs van het veld gediend wordt.  Van Dijk zei dat uit de zogenaamde rondetafelgesprekken gebleken is dat de sector positief meedenkt bij de transitie naar een duurzame landbouw. Aan de provincie wordt gevraagd richting en ruimte te geven. Van Dijk riep op ruimte en vertrouwen te geven aan de sector.