10 oktober 2016

Scholieren Pieter Zandt scholengemeenschap maken kennis met provincie

 

Op maandag 10 oktober jl. maakten scholieren van de Pieter Zandt scholengemeenschap kennis met het politieke centrum van Overijssel. In het provinciehuis van Overijssel te Zwolle werden de 5-VWO scholieren ontvangen door Statenlid Gert-Harm ten Bolscher en raadslid Bernard van den Belt uit Kampen.

In een gastles werd de leerlingen uitleg gegeven over de werkzaamheden van de provincie en de gemeente. Ook werden de leerlingen aan de hand van concrete voorbeelden aan het denken gezet. Zo haalde Gert Harm ten Bolscher het voorbeeld aan van het plaatsen van windmolens in de eigen omgeving naar aanleiding van het plan de Veenwieken. Uiteindelijk kwamen de leerlingen ook uit op het plan zoals dat er nu ligt voor de Veenwieken.

Daarnaast is er uitgebreid gepraat over openbaar vervoer en de keuzes die gemaakt moeten worden als er niet voldoende budget is om het OV te blijven doen zoals we dat afgelopen jaren hebben gedaan. Spontaan kwamen de leerlinge ook met oplossingen dat mensen best wel een stukje met de fiets of ander eigen vervoer kunnen gaan als ze naar een punt gaan waar je op het OV kunt stappen. Daarnaast vonden ze het ook belangrijk dat het OV groener wordt: de provincie moet experimenten met duurzaam OV steunen, bijv. elektrische bussen of bussen op groen gas. 

De scholieren speelden tot slot een democratiespel in de zaal waar Provinciale Staten normaal gesproken vergadert waarbij de nodige (politieke) talenten zichtbaar werden.