8 november 2023

SGP al honderd jaar in Provinciale Staten

Het is honderd jaar geleden dat de SGP zijn intrede maakte in de Provinciale Staten. In 1923 werd de heer Van der Meulen voor het eerst gekozen namens de partij. Om dat te memoreren zorgde de SGP woensdag, bij de Algemene Beschouwingen, voor gebak.

“Het is toch wel een bijzonder moment, dat je als partij al 100 jaar deel uitmaakt van een politiek orgaan”, vindt fractievoorzitter Jonker. De tijden waren anders, de politiek was anders. Toch had de SGP de helft minder zetels dan nu: Van der Meulen vormde een eenmansfractie.

In de handgeschreven (!) notulen is terug te vinden hoe hij ook zijn handtekening zette op de presentielijst. Het eerste onderwerp waarbij zijn naam terugkomt, is de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar. Dat is dus een punt dat toen al speelde.

Van der Meulen bleef lang lid van de Staten. Tussen 1927 en 1931 zat de SGP niet in de Overijsselse Staten, maar daarna kwam Van der Meulen weer terug. Behoudens de oorlogsjaren zat hij tot 1969 in de Overijsselse politiek. Bij elkaar totaal maar liefst 37 jaar.

En wij maar denken dat Dirk van Dijk met 29 jaar lang in de Staten zat… SGP’ers zijn honkvast, want ook de heer Wolterink maakte lang onderdeel uit van de Staten: van 1970 tot 1994, bijna 24 jaar. Ook de heer Meuleman bleef zo’n 18 jaar Statenlid: van 1969 tot 1987. Daarnaast was de heer Meuleman ook eerste kamerlid vanaf 1973 tot  tot 1981.

Daarnaast heeft de heer Morsink er nog bijna 16 jaar in gezeten, van 1987 tot 2003. Na hem kwam Jan Slagman, die van 2003 tot 2015 Statenlid was. Ook 12 jaar. Gert Harm ten Bolscher was nog 4 jaar Statenlid en Jan Jonker nu 4 jaar.

Ten Bolscher werd de eerste SGP-gedeputeerde en is nu aan zijn tweede termijn bezig. In de periode 2011-2015 had de SGP samen met de ChristenUnie een gedeputeerde in de persoon van Bert Boerman. Lubbert Talen is momenteel het kortstzittende Statenlid, hij werd deze zomer beëdigd.

Dat alles maakt dat de SGP slechts negen Statenleden versleet in 100 jaar. “Welke partij doet ons dat na?”, merkt Jonker op. “De SGP kunt u vergelijken met een ijsvogel. Een kleine vogel met prachtige kleuren. Rustig te midden van de woelige baren.”

Dat wilde de partij toen, maar ook nu uitstralen. “Wat is het nodig in een onrustige tijd, waarin het vertrouwen in de overheid en politiek laag is om: Woord te houden. Dat verwijst allereerst naar het Bijbelse kompas waarop wij varen, de klassiek-christelijke standpunten. Woord houden betekent ook dat je weet wat je aan elkaar hebt. Laat dat ons waarmerk blijven. We willen ons aan dat woord houden daar mag u ons op blijven aanspreken.”