8 juni 2016

SGP: benut subsidieregelingen optimaler en effectiever

De SGP is blij met het voorstel dat er voor moet zorgen dat er goed opgeleide medewerkers beschikbaar zijn voor kansrijke groeisectoren en mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt ook geholpen worden om competenties te ontwikkelen die kans op een baan vergroten. In het voorstel ziet de SGP een mooi evenwicht tussen aandacht voor het versterken van de economie en het fit houden van inwoners van Overijssel op het gebied van kennis en vaardigheden. Positief is ook de aandacht voor werken in de techniek.

Er is tevens een voorstel opgenomen voor een generieke subsidieregeling ‘HRM-bijscholingsregeling MKB’. Onderdeel daarvan is een gratis HRM-scan. De ervaring van de SGP is dat gratis scans vaak uitgevoerd worden onder het motto ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Dit betekent dat vooral de organisaties die de scans uitvoeren hier voordeel van hebben. Dat vindt de SGP fractie ongewenst om welke reden zij in een amendement wil opnemen dat er ook een eigen bijdrage (50% van de kosten) van de ondernemers gevraagd wordt.

Daarnaast is in het voorstel een scholingsvoucher opgenomen voor zowel ZZP’ers als zogenaamde nuggers. Aandacht voor deze groepen vindt de SGP fractie belangrijk om stille armoede te voorkomen en kansen te bieden aan nuggers. De SGP heeft in het amendement wel als randvoorwaarde opgenomen dat scholing ook echt benut wordt voor een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk vergroot. Een tweede aandachtspunt is dat ZZP’ers concurreren op de markt met bedrijven die hun medewerkers wel scholen (eigen initiatief of via scholingsfondsen).  Daarom is de SGP eigenlijk tegen een scholingsvoucher voor ZZP’ers in het algemeen. Er is echter ook een groep ZZP’ers die moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Daarom wil de SGP deze groep wel tegemoet komen maar dan met de randvoorwaarde dat de ZZP’er ook zelf mede investeert in de kennisontwikkeling.

Het amendement waarin voornoemde voorwaarden zijn opgenomen is samen met de VVD ingediend en met ruime meerderheid aangenomen.