11 december 2015

SGP bepleit stopzetten subsidie 'Orkest van het Oosten'

Woensdag 9 december jl. werd in de vergadering van PS gesproken over het Orkest van het Oosten dat in zwaar weer verkeert. Voor een bedrag van resp. 5 miljoen en 3,3 miljoen werd in 2011 en 2012 de subsidierelatie beeindigd. Het orkest zou via cultureel ondernemerschap vanaf 2018 zichzelf helemaal kunnen bedruipen. Wat blijkt? Het geld is grotendeels verdwenen. Het orkest kan de begroting voor 2016 zonder provinciale steun niet sluitend krijgen. De directeur en de raad van toezicht zijn van het toneel verdwenen en men wil met provinciale steun een nieuwe start maken.

Fractievoorzitter Dirk van Dijk herinnerde de Staten er aan dat de SGP in 2011 en 2012 tegen de afkoopsubsidie gestemd heeft. De SGP heeft gewaarschuwd dat de plannen veel te optimistisch waren en dat het orkest in de toekomst opnieuw om steun bij de provincie aan zou kloppen. Hoewel de SGP op zich voorstander van het beeindigen van de subsidierelatie was, vond de SGP de afkoopsom van 8,3 miljoen aan gemeenschapsgeld veel te hoog. Op de SP en PVV na staken verder alle partijen de destijds de loftrompet over het voorstel. Van Dijk noemde het een ‘prestatie’ dat men in drie jaar tijds ruim 7 miljoen euro in rook had doen opgaan. Wat de SGP betreft kan onderzocht worden of een fusie met het Gelders Orkest 
mogelijk is, of dat het einde verhaal is. De SGP is niet bereid er gemeenschapsgeld in te steken.

Ook de PVV was en is geen voorstander van subsidie voor het orkest. De andere partijen bleken helaas bereid om, wanneer het orkest de tering naar de nering wil zetten, blijkend uit een nieuw businessplan, opnieuw provinciaal geld beschikbaar te stellen.