11 augustus 2021

SGP bezorgd over fleurige ‘sluipmoordenaar’

SGP bezorgd over fleurige ‘sluipmoordenaar’

De Overijsselse SGP is bezorgd over de opmars van het Jacobskruiskruid, dat welig tiert in de provincie. Fractievoorzitter Dirk van Dijk stelde vandaag vragen aan het provinciebestuur over de ‘sluipmoordenaar’.

Landbouworganisatie LTO Noord riep eerder deze week overheden op om werk te maken van de aanpak van het Jacobskruiskruid. De plant mag dan veel kleur aan bermen en weilanden geven, hij blijkt nogal gevaarlijk voornamelijk voor koeien en paarden. Na het maaien kan het Jacobskruiskruid namelijk in het voer van de dieren terechtkomen, met soms desastreuze gevolgen.

Het kruid kan namelijk tot veel schade aan de gezondheid van dieren leiden. En dat moet voorkomen worden, volgens de SGP. De fractie roept Gedeputeerde Staten op om in overleg te gaan met LTO Noord, Rijkswaterstaat, de waterschappen, gemeenten en eventuele andere relevante partners om de problematiek te agenderen.

In gezamenlijkheid zouden de betrokkenen dan tot een adequate aanpak kunnen komen en dat is nodig ook. “De boeren hebben doorgaans al veel zorgen”, merkt Dirk van Dijk op. “Als zij zelfs hun dieren al niet meer veilig kunnen voeren, levert dat grote problemen op.”

De provincie moet daarom alles in het werk stellen om de onrust en zorgen onder de boeren met betrekking tot de gezondheid van hun dieren, als gevolg van het oprukkende Jacobskruiskruid, weg te nemen.

Van Dijk is benieuwd welke mogelijkheden de provincie daarvoor ziet. Het college van Gedeputeerde Staten wordt daarom verzocht om aan te geven welke concrete mogelijkheden en maatregelen er zijn om het fleurige, maar schadelijke kruid aan te pakken.