23 januari 2014

SGP blij met besluit inzake Vitens

ZWOLLE – De provincie Overijssel wil een extra aandeelhoudersvergadering beleggen, waarin bij waterbedrijf Vitens wordt aangedrongen weer samen te werken met het Israëlische waterbedrijf Mekorot.

De provinciale PVV-fractie diende hierover woensdag een motie in, die wordt gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en SGP.

SGP-fractievoorzitter Van Dijk gaf in zijn bijdrage aan blij te zijn met de motie. De SGP heeft een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de motie. Het is Vitens die  zich op het terrein van de buitenlandse politiek is gaan begeven. Het is goed dat er nu vanuit Overijssel een signaal komt dat dit niet kan.

De levering van water is gebaseerd op overeenkomsten. Mekorot heeft zich altijd aan deze overeenkomsten gehouden. De afgelopen jaren is er door het bedrijf zelfs 22 miljoen kubieke meter extra water geleverd. Wanneer dit water geleverd wordt aan mensen die lid zijn van organisaties die als doestelling hebben Israel de zee in te drijven dan is dat een zeer positief gebaar van Israel.

Van Dijk gaf aan dat er in het Midden-Oosten grote problemen spelen die wij hier niet op kunnen lossen. Er is echter een toenemende tendens om Israel te isoleren. Royal Haskoning, Vitens, PGGM en ook aan het adres van het ABP worden oproepen gedaan geen zaken met Israel te doen. Wij doen hier in Overijssel niet mee aan die linkse anti-Israellobby.  Daarom is de SGP geweldig blij met het signaal wat hier gegeven wordt.  Israel wordt gezegend maar moet ook zelf een zegen zijn. Als fractie roepen wij iedereen op: ‘Bid om de vrede van Jeruzalem.Shalom!