15 december 2021

SGP blij met subsidie voor kerken en orgels

Zes kerken en drie orgels krijgen subsidie van provincie Overijssel om restauraties uit te voeren. Onder deze rijksmonumenten is een bedrag van ruim € 2,5 miljoen verdeeld. Het gaat om de Boven- of St. Nicolaaskerk in Kampen, de OLV Basiliek in Zwolle, het Dominicanenklooster en de Dominicanenkerk in Zwolle, het Penninckshuis in Deventer, het orgel in de Grote Kerk in Enschede, het orgel in de Protestantse Kerk in Ootmarsum, de Grote of St. Michaelskerk in Zwolle en het orgel in de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk.

De SGP-fractie is blij met het besluit van Gedeputeerde Staten. “Het is waardevol om kerken en orgels te behouden”, reageert fractievoorzitter Dirk van Dijk. “Kerken zijn een symbool van hoop en troost. Al van oudsher konden én kunnen mensen daar de boodschap van het Evangelie horen.”

Jaarlijks verdeelt de provincie restauratiegeld voor rijksmonumenten die een grote restauratie nodig hebben. Dit jaar komt het geld ten goede aan de restauratie van religieus erfgoed: kerken en orgels. Gedeputeerde Roy de Witte is blij met de uitkomst: “Het behoud van religieus erfgoed vind ik ontzettend belangrijk voor een gemeenschap. Het zijn monumenten met een belangrijke sociale waarde en die moeten voor de toekomst behouden blijven. Het is goed om te beseffen dat er, naast het geld van de provincie, veel eigen geld en inzet geleverd wordt vanuit de Overijsselse samenleving. We doen dit samen.”

De provincie vraagt met de verlening van subsidie ook aandacht voor het restauratievak: van alle subsidieontvangers wordt verwacht dat zij er voor zorgen dat bij de restauratie één of meer restauratieleerlingen de kans krijgen mee te werken om zo ervaring op te doen. Zo wordt een toekomstige generatie specialistische restauratiewerkers opgeleid en kunnen monumenten ook in de toekomst ambachtelijk gerestaureerd worden.

Hoewel niet in alle kerken die nu subsidie krijgen nog erediensten worden gehouden, vindt de SGP het toch van belang om de gebouwen te behouden. “Kerken zijn beeldbepalende gebouwen”, zegt Van Dijk. “Het is goed om dat ook voor het nageslacht te bewaren. Nog mooier zou het zijn als er weer erediensten gehouden werden waar de blijde boodschap van het Evangelie verkondigd werd.”

SGP blij met subsidie voor kerken en orgels