8 juli 2020

SGP boekt successen bij perspectiefnota

 

In de Provinciale Staten is afgelopen week de perspectiefnota behandeld. Daarin staat een vooruitblik naar de toekomst en kunnen partijen hun kaarten op tafel leggen. Ook de SGP legde een aantal voorstellen op tafel, en met succes.

Zo is er nu geregeld dat er vanuit de provincie steun komt voor het MKB. Een motie van de SGP om een subsidieregeling op te zetten haalde een meerderheid. Het uiteindelijke doel daarvan is het behoud van banen. De kans dat mensen nu hun baan gaan verliezen vanwege de coronacrisis is daardoor een stukje kleiner geworden.

Fractievoorzitter Dirk van Dijk maakte zich sterk voor de weidevogels. Dat worden er in Overijssel steeds minder door aanvallen van bijvoorbeeld vossen en steenmarters. Doordat de steenmarters beschermd zijn, kan daar niet tegen opgetreden worden. De SGP wil dat over die beschermde status in breder verband gesproken gaat worden. De provincie gaat nu ook meer middelen inzetten om onder andere vrijwilligers te helpen bij het beschermen van de weidevogels.

Ook de hulp van agrarische ondernemers is daarbij onmisbaar. De SGP wil hen dan ook helpen, door middel van bijvoorbeeld geld, om goed te zorgen voor de weidevogels. Maar aan diezelfde ondernemers komt nu ook de vraag om een gunst.

De SGP-Statenfractie heeft namelijk de oproep gedaan aan het college van Gedeputeerde Staten om 1.000 kilometer bloemen te laten bloeien. Volgens de fractie is het een mooie uitdaging om bloem- en kruidenrijke randen van akkers en weilanden te realiseren.

Een meerderheid in de Provinciale Staten bleek achter die gedachte te staan. Gedeputeerde Staten hebben nu de opdracht gekregen om met gemeenten, agrarische organisaties en/of individuele boeren te verkennen in hoeverre er een constructie mogelijk is waarbij de provincie een bijdrage levert aan de 1.000 kilometer bloemen en de agrariërs een stukje van hun grond daarvoor beschikbaar stellen.

De SGP-fractie is blij met de behaalde successen. Hierdoor biedt de perspectiefnota net weer een beetje meer perspectief: voor werknemers (en -gevers) in het MKB, voor weidevogels en voor de hele provincie omdat Overijssel als de Tuin van Nederland er met 1.000 kilometer bloemen extra nog fleuriger bij ligt.