31 januari 2018

SGP Eerste Kamerlid Schalk bezoekt Statenfractie Overijssel


Voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten op 31 januari 2018 heeft dhr. P. Schalk, Eerste kamerlid voor de SGP, een bezoek gebracht aan de Statenfractie in Overijssel. Dit bezoek stond in het teken van een kennismaking. Na een rondleiding door het Provinciehuis en een aansluitende lunch met de Statenfractie, waarin gesproken werd over fractiewerk, provinciale- en landelijke ontwikkelingen, heeft dhr. Schalk een deel van de vergadering van Provinciale Staten bijgewoond waarin hij welkom werd geheten door de plv. voorzitter, mevrouw J.G. Beukers - Maatjes.

 

V.l.n.r.: Eerste Kamerlid Peter Schalk, Statenleden Gert Harm ten Bolscher en fractievoorzitter Dirk van Dijk.